Kurssi 1 vaikeat tehtävät

0%

1. Eliökunta jaetaan kuuteen kuntaan. Mikä seuraavista on yhteistä kaikille kunnille? (yo syksy 2019)

Correct! Wrong!

2. Mikä seuraavista väitteistä on virheellinen? (yo kevät 2018)

Correct! Wrong!

3. Mikä seuraavista väitteistä kuvaa DNA:n rakennetta? (yo kevät 2019)

Correct! Wrong!

4. Tutkittavassa kaksijuosteisessa DNA:ssa guaniinin osuus emäksistä on 23%. Kuinka paljon tutkittavassa DNA:ssa on tymiiniä? (yo kevät 2018)

Correct! Wrong!

5. Geenin sijaintipaikka kromosomissa on nimeltään (yo kevät 2018)

Correct! Wrong!

6. Pienen populaation geenikoostumuksen sattumanvaraista muutosta kuvaava käsite on (yo syksy 2018)

Correct! Wrong!

7. Mikä seuraavista väitteistä on virheellinen? (yo kevät 2018)

Correct! Wrong!

8. Mikä seuraavista piirteistä kuvaa parhaiten esitumallisen solun DNA:ta? (lääk. pääsykoe 2017)

Correct! Wrong!

9. Mikä/mitkä väitteistä pitää paikkaansa? Eukaryoottisoluista tiedetään, että ... (lääk. pääsykoe 2016)

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

10. Kasvien yhteyttämisessä syntyy kasvulle välttämättöimä orgaanisia yhdisteitä, kun klorofylli pyydystää fotoneja. Millä alla mainituista valon aallonpituuksista yhteyttämisen kokonaistehokkuus on suurin? (lääk. pääsykoe 2018)

Correct! Wrong!

11. Fotosynteesin pimeäreaktiot tapahtuvat ... (lääk. pääsykoe 2018)

Correct! Wrong!

12. Kemosynteesi tapahtuu ... (lääk. pääsykoe 2018)

Correct! Wrong!

Elektronimikroskooppikuva soluelimistä. Mikä/mitkä väitteistä pitävät paikkaansa? (lääk. pääsykoe 2015)

http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/C/.html

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

14. Oheisessa kuvassa on kolme erilaista eloonjäämiskuvaajaa (A-C). Mikä/mitkä väitteistä pitävät paikkaansa? (lääk. pääsykoe 2016)

Correct! Wrong!

15. Eri selkärankaisilla lajeilla esiintyvät homologiset rakenteet ovat ... (lääk. pääsykoe 2019)

Correct! Wrong!

16. Australopithecus africanus on varhainen apinaihmislaji, joka eli noin ... (lääk. pääsykoe 2019)

Correct! Wrong!

17. Endosymbioositeorian mukaan mitokondriot ovat kehittyneet vapaasti eläneistä bakteereista. Teoriaa tukee se, että ... (lääk. pääsykoe 2013)

Correct! Wrong!

18. Ensimmäiset dinosaurukset ilmaantuivat maapallolle ... (lääk. pääsykoe 2019)

Correct! Wrong!

19. Mikä/mitkä väitteistä pitävät paikkaansa? Eliökunnan kehityksestä tiedetään, että ... (lääk. pääsykoe 2015)

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

20. Mikä/mitkä väitteistä pitävät paikkaansa? Ihmisyksilön kehitys hedelmöittyneestä munasolusta (tsygootista) alkio- ja sikiövaiheiden kautta käsittää mm. elinten muodostumisen. Ihmisen sydän muistuttaa kehityksensa alkuvaiheessa kalan sydäntä. Ihmisen sydämen kehityksestä tiedetään, että ... (lääk. pääsykoe 2015)

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

21. Naali eli napakettu kuuluu ... (lääk. pääsykoe 2019)

Correct! Wrong!

22. Kimalaiset ovat pölyttäjiä ... (lääk. pääsykoe 2018)

Correct! Wrong!

23. Mikä seuraavista koppisieminisia kasveja koskevista väittämistä pitää parhaiten paikkaansa? (lääk. pääsykoe 2017)

Correct! Wrong!

24. Nivelmadoista tiedetään, että ... (lääk. pääsykoe 2019)

Correct! Wrong!

25. Rustokalojen erityispiirteisiin kuuluu ... (lääk. pääsykoe 2019)

Correct! Wrong!

26. Mikä seuraavista nilviäisiä koskevista väittämistä pitää parhaiten paikkaansa? (lääk. pääsykoe 2017)

Correct! Wrong!

Kurssi 1 vaikeat tehtävät
Hyvä!
Jos monivalinnoissa oli jokin tietty aihealue erityisen vaikea, kannattaa se kerrata erityisen huolellisesti. Sitten ei muuta kuin avoimia kysymyksiä kohti!