Kurssi 2

kurssi 2

Mietitkö, miten biologian kurssi 2 kokeeseen kannattaisi kerrata?

Olet tullut oikeaan paikkaan!

Tältä sivulta löydät kurssin aiheet kätevästi kertausta helpottamaan sekä kurssin avainasiat käsittelevän videon. Lisäksi tarjolla on 40 monivalintatehtävää kurssi 2 aiheista, joilla voit testata tietosi ja mahdollisesti saada palautetta siitä, mitä kannattaa vielä kerrata.

Joistakin kurssin asioista löytyy blogissa oma artikkelinsa, johon pääset painamalla aiheen linkkiä. Lisäksi kurssin avainsanat selityksineen löydät tekemästäni Quizletista.

Jos sinua kiinnostaisi vielä 10-sivuinen kurssi 2 kertauskirja täysin ilmaiseksi, niin liity Tumaan!

0%

1. Mitä ekologia tutkii?

Correct! Wrong!

2. Lajien roolia elinympäristössään kutsutaan

Correct! Wrong!

3. Mikä seuraavista on bioottinen ympäristötekijä?

Correct! Wrong!

4. Siilit ja lepakot vaipuvat …

Correct! Wrong!

5. Mikä seuraavista ei ole tiheydestä riippuva ympäristötekijä?

Correct! Wrong!

6. Mikä suhde on puulla ja sillä kasvavalla jäkälällä?

Correct! Wrong!

7. Mikä suhde on ihmisellä ja sen suolistossa elävällä K-vitamiinia tuottavalla bakteerilla?

Correct! Wrong!

8. Ympäristön kantokyky määrittää kasvun rajat … kasvussa

Correct! Wrong!

9. Mikä seuraavista ei ole populaation kokoon vaikuttava tekijä?

Correct! Wrong!

10. Minkä metsäekosysteemin ominaislajeja ovat kuusi, mustikka ja sammal?

Correct! Wrong!

11. Minkälainen suhde kilpailusuhde on lajeille?

Correct! Wrong!

12. Mitkä/mikä eliöryhmä on ravintoketjun toisella trofiatasolla?

Correct! Wrong!

13. Metsäekosysteemeissä kekomuurahaiset ja Itämeressä sinisimpukat ovat …

Correct! Wrong!

14. Millä seuraavista biomeista on runsasravinteisin maaperä?

Correct! Wrong!

15. Mikä seuraavista väitteistä ei pidä paikkaansa?

Correct! Wrong!

16. Mikä seuraavista väitteistä kuvaa kaupungin kasvillisuutta?

Correct! Wrong!

17. Mikä seuraavista laskukaavoista pitää paikkaansa?

Correct! Wrong!

18. Missä metsän sukkessiovaiheessa pioneerilajit ovat vallanneet alueen?

Correct! Wrong!

19. Mikä seuraavista ei ole kasvihuonekaasu?

Correct! Wrong!

20. Mikä seuraavista on merkittävin kasvuhuonepäätöjen aiheuttaja?

Correct! Wrong!

21. Mitä tarkoittaa denitrifikaatio?

Correct! Wrong!

22. Mikä seuraavista on rehevöitymisen seuraus?

Correct! Wrong!

23. Mikä seuraavista ei ole ilmastonmuutoksen seuraus?

Correct! Wrong!

24. Mikä yhdiste ei aiheuta happamoitumista?

Correct! Wrong!

25. Mitä harsuuntuminen tarkoittaa?

Correct! Wrong!

26. Miten pistekuormitusta voidaan vähentää?

Correct! Wrong!

27. Mikä seuraavista on elohopean vaikutus elimistössä?

Correct! Wrong!

28. Mikä on luontoon kulkeutuneen lyijyn alkuperä?

Correct! Wrong!

29. Mitä käytetään metsissä bioindikaattoreina?

Correct! Wrong!

30. Mikä seuraavista toimista ei vähennä hapamoitumista?

Correct! Wrong!

31. Mitä ultraviolettisäteily on?

Correct! Wrong!

32. Mikä seuraavista yhdisteistä ohentaa otsonikerrosta?

Correct! Wrong!

33. Mikä ympäristömyrkky aiheuttaa lisääntymiskyvyn heikkenemistä sekä sisäelinvaurioita?

Correct! Wrong!

34. Mikä seuraavista tekijöistä ei uhkaa koralliriuttoja?

Correct! Wrong!

35. Mikä seuraavista ei ole tärkeä lajien sukupuuttoja aiheuttavat tekijä?

Correct! Wrong!

36. Mihin ekosysteemipalveluluokkaan luokitellaan pohjaveden muodostus?

Correct! Wrong!

37. Laji, jonka suojelu turvaa myös muiden samassa elinympäristössä elävien lajien säilymisen, on …

Correct! Wrong!

38. Mikä seuraavista ei ole sukupuutolle altistava tekijä?

Correct! Wrong!

39. Mikä seuraavista termeistä kuvaa maa- ja vesialuetta, joka tarvitaan yhden ihmisen kuluttaman ravinnon, materiaalien ja energian tuottamiseen sekä syntyneiden jätteiden käsittelyyn?

Correct! Wrong!

40. Mikä seuraavista ei paranna ekotehokkuutta?

Correct! Wrong!

Kurssi 2
Hmm…
Ehkä kannattaa kerrata ennen koetta vielä lisää
Hyvä!
Osaat selvästikin kurssin 2 asiat hyvin! Jatka samaan malliin :)
Hienoa!
Osaat kurssi 2 jo todella hyvin! Voit mennä kokeeseen hyvillä mielin :)

Share your Results:

liity tumaan

Kertauskirjan lisäksi saat myös yksinomaisesti Tuman jäsenille räätälöityä sisältöä, esim. opiskeluvinkkejä ja muita uutisia.

Liittymällä Tumaan saat kurssien kertauskirjat ilmaiseksi. Tumaan liittyminen ei velvoita sinua mihinkään, ja voit poistua listalta milloin tahansa.

En ikinä lähetä roskapostia tai myy tietojasi eteenpäin.

Tietosuojaseloste

Liity Tumaan

Kurssi 2:n sisältö

1. Ekologian perusteet

2. Populaatiot, eliöyhteisöt ja ekosysteemit

3. Kaupunkiekologia

 • Kaupunkiekologia

4. Ympäristöongelmat

5. Ekosysteemipalvelut ja kestävä kehitys

 • Ekosysteemipalvelut ja ympäristönsuojelu
 • Kestävä kehitys

Tärkeimmät asiat

Kurssi 2 voidaan jakaa kahteen osaan:

 1. Ekologia
 2. Ympäristöongelmat ja kestävä kehitys

Ekologiassa tärkeitä aiheita on mm. abioottiset ja bioottiset ympäristötekijät, populaatioiden kasvukäyrät, eliöiden väliset suhteet (peto-saalissuhde, mutualismi, pöytävierassuhde yms.), ekologinen pyramidi ja kaupungeille ominaiset ympäristötekijät.

Jokaisesta ympäristöongelmasta kannattaa opetella

 • syyt
 • seuraukset
 • kuinka voidaan hillitä seurauksia

Näiden lisäksi on hyvä osata

Kestävästä kehityksestä hyviä asioita kerrata on ekosysteemipalvelut, ympäristönsuojelun eri muodot sekä ekologisen jalanjäljen, ekologisen selkärepun ja ekotehokkuuden käsitteet.

Muita materiaaleja

 • Quizletiin olen tehnyt listan tärkeimmistä kurssi 2 termeistä
 • Muikkussa on koko kurssin materiaalit kätevästi saatavilla
 • Liittymällä Tumaan saat täysin ilmaiseksi mm. kurssi 2 kertauskirjan, jossa on muistiinpanot kurssin tärkeimmille konsepteille