Kurssi 2 vaikeat tehtävät

0%

1. Mikä seuraavista väittämistä luonnehtii pohjoisia havumetsiä? (yo kevät 2019)

Correct! Wrong!

2. Hajottajat ovat tärkeitä osatekijöitä ekosysteemissä. Mikä seuraavista väittämistä kuvaa hajottajien toimintaa? (yo kevät 2019)

Correct! Wrong!

3. Mikä seuraavista termeistä kuvaa ekosysteemin trofiatasoja? (yo kevät 2019)

Correct! Wrong!

4. Mikä seuraavista tapahtumista kuvaa sukkessiota? (yo kevät 2019)

Correct! Wrong!

sukkessio tarkoittaa tietyllä paikalla tapahtuvaa lajiston (vähittäistä) muuttumista.

5. Ilmakehän typpeä pystyvät sitomaan: (yo syksy 2018)

Correct! Wrong!

typensitojabakteerit kykenevät tähän

6. Mikä seuraavista käsitteistä tarkoittaa sitä energiaa, jonka kukin trofiataso käyttää omiin elintoimintoihinsa? (yo kevät 2018)

Correct! Wrong!

7. Mikä seuraavista ilmaston lämpenemiseen liittyvistä väitteistä on virheellinen? (yo syksy 2018)

Correct! Wrong!

Asia on päinvastoin: lämpötila nousee napa-alueilla enemmän kuin tropiikissa

8. Mikä seuraavista käsitteistä tarkoittaa ravinteiden vapautumista järven pohjasta hapettomissa olosuhteissa? (yo kevät 2018)

Correct! Wrong!

9. Isopanda on eurooppalaisen karhun sukulainen, joka käyttää ravinnokseen lähes yksinomaan bambua, ja jota tavataan luonnonvaraisena ainoastaan Kiinassa. Panda on siis laji, ... (lääk. pääsykoe 2018)

Correct! Wrong!

10. Mikä/mitkä seuraavista väitteistä pitävät paikkaansa? (lääk. pääsykoe 2015)

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

11. Millä seuraavista on pienin ekologinen tehokkuus? (lääk. pääsykoe 2019)

Correct! Wrong!

Ekologinen tehokkuus on hyötysuhde, joka kertoo kuinka suuri osuus eläimen ravinnon energiasta sitoutuu sen kudoksiin. Koiranpentu on kasvuiässä, joten sen ravinnon energiasta sitoutuu suurempi osa sen kudoksiin, kuin poron.

12. Kuinka monta prosenttia kasvit keskimäärin voivat hyödyntää saamastaan auringon energiasta fotosynteesin avulla? (lääk. pääsykoe 2019)

Correct! Wrong!

13. Mikä/mitkä seuraavista väitteistä pitävät paikkaansa? (lääk. pääsykoe 2016)

Please select 4 correct answers

Correct! Wrong!

happea siirtyy järven pohjaan, mutta ravinteita kulkeutuu pohjalta pinnalle

14. Mikä on nettoperustuotannon keskimääräinen osuus kokonais- eli bruttotuotannosta? (lääk. pääsykoe 2016)

Correct! Wrong!

15. Paljonko täysikasvuisen kasvinsyöjän (esim. jänis, lammas tai lehmä) käyttämän ravinnon energiamäärästä varastoituu sen kudoksiin? (lääk. pääsykoe 2016)

Correct! Wrong!

16. Mikä on tyypillistä kaupunkiekosysteemille? (lääk. pääsykoe 2019)

Correct! Wrong!

17. Mikä seuraavista typen yhdisteistä edistää eniten kasvihuoneilmiötä? (lääk. pääsykoe 2017)

Correct! Wrong!

18. Mikä seuraavista tekijöistä edistää eniten syanobakteerien loppukesän massaesiintymisiä Itämeressä? (lääk. pääsykoe 2017)

Correct! Wrong!

sisäinen kuormitus

19. Itämeren norppien ja harmaahylkeiden lisääntymiskyky heikkeni 1970-luvulla kohdunkurouma-sairauden takia. Nykyisin tätä sairautta esiintyy huomattavasti vähemmän. Mikä ympäristömyrkkyjä vähentävistä toimenpiteistä on vaikuttanut tähän eniten? (lääk. pääsykoe 2017)

Correct! Wrong!

20. Mikä/mitkä väitteistä pitävät paikkaansa? Kadmium on raskasmetalli, jota kertyy muun muassa ... (lääk. pääsykoe 2013)

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

21. Mikä on maapallon ekologinen kapasiteetti eli biologisesti tuottava maa-ala asukasta kohti (pyöristettynä puolen hehtaarin tarkkuudella?) (lääk. pääsykoe 2017)

Correct! Wrong!

Kurssi 2 vaikeat tehtävät
Hyvä!
Jos jonkin tietyn aihealueen kysymykset olivat erityisen hankalia, kannattaa asia kerrata vielä uudestaan. Sitten ei muuta kuin kohti avoimia kysymyksiä!