Biologian sovellukset

1. Miten biokaasua syntyy?

Correct! Wrong!

2. Mikä biopolttoaineen tuottamistapa on ympäristölle haitallisin?

Correct! Wrong!

3. Mikä tuotantoeläin on tehokkain proteiinintuottaja? (tuottaa eniten proteiinia vähimmällä ravinnolla ja vedellä)

Correct! Wrong!