Yksilöntunnistus

1. Mikä seuraavista ihmisen tunnistetiedoista on varmin?

Correct! Wrong!

2. Missä tilanteissa DNA:n toistojaksojen selvittämistä ei käytetä?

Correct! Wrong!

3. Mitä käytetään eliölajien tunnistustamiseen?

Correct! Wrong!

4. Mikä seuraavista yksilöntunnistukseen käytetyistä piirteistä on vähiten luotettava?

Correct! Wrong!

5. Isyystutkimuksessa verrataan äidin ja isän DNA:n toistojaksoja lapsen DNA-tunnisteeseen. Lapsen tunnisteet ...

Correct! Wrong!