Solun rakenteet

1. Mikä seuraavista soluelimistä valmistaa proteiineja?

Correct! Wrong!

2. Mikä on kasvisolussa olevan soluelimen nimi, joka muokkaa ja kuljettaa proteiineja oikeille paikoille?

Correct! Wrong!

3. Mikä soluelin muodostaa tumasukkulat, jotka erottavat sisarkromatidit toisistaan?

Correct! Wrong!

4. Mikä on luja solujen välinen liitos, joka kestää myös mekaanista rasitusta?

Correct! Wrong!

5. Mikä seuraavista ei ole solujen välisessä viestinnässä käytettävä viestiaineluokka?

Correct! Wrong!