Solukalvo

1. Mikä seuraavista vaatii energiaa?

Correct! Wrong!

2. Jos punasolu laitetaan väkevään suolaliuokseen ...

Correct! Wrong!

3. Suuret makromolekyylit ja kokonaiset eliöt kulkeutuvat soluun

Correct! Wrong!

4. Miten happimolekyylit kulkeutuvat solukalvon läpi?

Correct! Wrong!

5. Minkä niminen ionipumppu on tärkeässä roolissa hermosoluissa impulssin viemisessä eteenpäin?

Correct! Wrong!