Solujen tutkiminen

1. Mikä seuraavista ei kuulu soluteoriaan?

Correct! Wrong!

2. Mikä seuraavista on valomikroskoopin etu?

Correct! Wrong!

3. Millä mikroskooppityypillä on paras suurennuskyky?

Correct! Wrong!

4. Minkä mikroskoopin mittaus tehdään tyhjiössä?

Correct! Wrong!

5. Mikä on näytteen todellinen koko, jos suurennos on 1000-kertainen ja mikroskoopissa näkyvä kuva on 2,0cm?

Correct! Wrong!