säteily

1. Mitä ultraviolettisäteily on?

Correct! Wrong!

2. Mikä seuraavista ei ole ionisoivan säteilyn vaikutus?

Correct! Wrong!

3. Mikä ultraviolettisäteilyn kategoria on kaikkein haitallisinta eliöille?

Correct! Wrong!

4. Mikä seuraavista yhdisteistä ohentaa otsonikerrosta?

Correct! Wrong!

5. Mikä säteilylaji mahdollistaa D-vitamiinin tuoton ihmisen iholla?

Correct! Wrong!