Rehevöityminen

1. Minkä nimiset bakteerit pystyvät muuttamaan ilmakehän typpeä ammonium-ioneiksi?

Correct! Wrong!

2. Mitä tarkoittaa denitrifikaatio?

Correct! Wrong!

3. Mikä seuraavista on rehevöitymisen seuraus?

Correct! Wrong!

4. Miten pistekuormitusta voidaan vähentää?

Correct! Wrong!

5. Mitkä seuraavista lajeista on Itämeren ekosysteemin bioindikaattoreita?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!