Populaation ominaisuuksia

1. Mikä on pyynti-uudelleenpyynti-menetelmän toinen nimi?

Correct! Wrong!

2. Mikä seuraavista ei ole populaation levintätyyppi?

Correct! Wrong!

3. Mikä seuraavista ei ole tiheydestä riippuva ympäristötekijä?

Correct! Wrong!

4. Ympäristön kantokyky määrittää kasvun rajat ... kasvussa

Correct! Wrong!

5. Mikä seuraavista ei ole populaation kokoon vaikuttava tekijä?

Correct! Wrong!