Mutaatiot

1. Mikä seuraavista ei ole mutageeni?

Correct! Wrong!

2. Minkä niminen on geenimutaatio, jossa kodoni muuttuu lopetuskodoniksi lopettaen proteiinin valmistuksen ennen aikojaan?

Correct! Wrong!

3. Minkälaista kromosomistomutaatiotyyppiä edustaa Downin syndrooma?

Correct! Wrong!