Munuaiset ja maksa

1. Mikä ei ole munuaisten tehtävä?

Correct! Wrong!

2. Mitkä veren osat eivät suodatu alkuvirtsaan?

Correct! Wrong!

3. Missä nefronin toiminnan vaiheessa tapahtuu happamuuden säätely?

Correct! Wrong!

4. Mikä seuraavista ei ole maksan tehtävä?

Correct! Wrong!

5. Miksi kutsutaan munuaisen toiminnallista yksikköä?

Correct! Wrong!