Monohybridiristeytys

1. Kun yhdestä geenistä on useita eri muotoja populaatiossa, niitä kutsutaan ...

Correct! Wrong!

2. Mikä on jälkeläisten fenotyyppien lukusuhde, kun kaksi mendelistiseltä ominaisuudelta heterotsygoottia yksilöä risteytetään keskenään?

Correct! Wrong!

3. Minkä tyyppisestä periytymisestä on kysymys, jos kahden heterotsygootin risteytyksessä syntyneiden jälkeläisten fenotyyppien lukusuhde on 1:2?

Correct! Wrong!

4. Punaisen ja valkoisen ihmekukan risteytyksessä jälkeläiset ovat vaaleanpunaisia. Kyseessä on esimerkki ...

Correct! Wrong!

5. Ihmisen veriryhmien A- ja B-tekijät periytyvät ...

Correct! Wrong!