Mitoosi

1. Minkä solusyklin vaiheen aikana perimä kahdentuu?

Correct! Wrong!

2. Minkä niminen entsyymi rakentaa uudet juosteet alkuperäisten vierelle DNA:n kahdentumisessa?

Correct! Wrong!

3. Missä mitoosin vaiheessa sisarkromatidit asettuvat solun keskelle jakotasoon?

Correct! Wrong!

4. Missä mitoosin vaiheessa sisarkromatideista tulee sisarkromosomeja?

Correct! Wrong!

5. Miten sytokineesi eli solun jakautuminen tapahtuu?

Correct! Wrong!