Mikrobit

1. Mikä eliökategoria ei kuulu mikrobeihin?

Correct! Wrong!

2. Bakteereja voidaan luokitella muodon mukaan. Millä nimellä kutsutaan käyriä bakteereja?

Correct! Wrong!

3. Millä nimellä kutsutaan bakteerien rekombinaatiotapaa, jossa bakteeri saa geenejä kuolleelta bakteerilta?

Correct! Wrong!

4. Mikä väite ei pidä paikkaansa?

Correct! Wrong!

5. Minkä niminen entsyymi muokkaa RNA:sta DNA:ta?

Correct! Wrong!