Mikro- ja makroevoluutio

1. Mikä evoluutiovoima aiheuttaa geenivaraston sattumanvaraisen muutoksen?

Correct! Wrong!

2. Miksi kutsutaan ilmiötä, jossa populaation koko pienenee äkisti murto-osaan, ja palautuu sitten ennalleen?

Correct! Wrong!

3. Mikä ei ole evoluutiovoima?

Correct! Wrong!

4. Minkä ilmiön lajiutuminen tapahtuakseen aina vaatii?

Correct! Wrong!

5. Populaation geeniperimän muuttumista kutsutaan

Correct! Wrong!