Luonnonvalinta

0%

1. Mikä seuraavista ei ole luonnonvalinnan edellytys?

Correct! Wrong!

2. Nopeampi jänis pääsee paremmin saalistajiaan pakoon ja näin ollen on kelpoisempi olosuhteisiin kuin hidas jänis. Tämä on esimerkki

Correct! Wrong!

3. Mikä seuraavista kuvaajista kuvaa tilannetta, jossa populaatio on hyvin sopeutunut vakaisiin olosuhteisiin?

suuntaava valinta
tasapainottava valinta
hajauttava valinta
Correct! Wrong!