Luonnonvalinta

1. Raskasmetallien myrkyttämillä alueilla jotkin kasvit sietävät näitä metalleja enemmän, kuin kasvi normaalisti sietää. Mikä selittää tämän sietokyvyn?

Correct! Wrong!

2. Mikä on välttämätöntä luonnonvalinnan mahdollistamiseksi?

Correct! Wrong!

3. Gebardit ovat joutuneet uhanalaisiksi metsästyksen ja kuivuuden takia. Tämä on aiheuttanut muuntelun vähenemisen gebardipopulaatioissa. Mikä seuraavista väitteistä on seurausta muuntelun vähenemisestä?

Correct! Wrong!

4. Lintupopulaatio elää saarella, jossa niiden pääravinto on siemenet. Linnut, joilla on pieni nokka, syövät pienempiä siemeniä, ja suuremmat linnut suurempia siemeniä. Rutto iskee isoja siemeniä tuottaviin kasveihin, ja vain pieniä tuottavat selviytyy. Minkälainen valintapaine lintuihin kohdistuu?

Correct! Wrong!

5. Mikä on esimerkki tasapainoittavasta valinnasta?

Correct! Wrong!