Kurssi 5

0%

1. Mikä eliökategoria ei kuulu mikrobeihin?

Correct! Wrong!

2. Bakteereja voidaan luokitella muodon mukaan. Millä nimellä kutsutaan käyriä bakteereja?

Correct! Wrong!

3. Millä nimellä kutsutaan bakteerien rekombinaatiotapaa, jossa bakteeri saa geenejä kuolleelta bakteerilta?

Correct! Wrong!

4. Mihin tarkoitukseen entsyymejä ei käytetä?

Correct! Wrong!

5. Millä nimellä kutsutaan menetelmää, jossa kuumennetaan maitotuote 70 asteen lämpötilaan sen säilyvyyden parantamiseksi?

Correct! Wrong!

6. Mikä seuraavista ei ole funktionaalinen elintarvike?

Correct! Wrong!

7. Mikä väite ei pidä paikkaansa?

Correct! Wrong!

8. Minkä niminen entsyymi muokkaa RNA:sta DNA:ta?

Correct! Wrong!

9. Minkä nimistä entsyymiä käytetään crispr-tekniikassa?

Correct! Wrong!

10. Minkä nimisessä menetelmässä käytetään plasmideja?

Correct! Wrong!

11. Minkä nimistä entsyymiä käytetään PCR-menetelmässä?

Correct! Wrong!

12. Mitä kompostoinnissa ei synny?

Correct! Wrong!

13. Mitä vektoria voidaan käyttää geeninsiirrossa bakteeriin?

Correct! Wrong!

14. Miten geenejä ei voi siirtää eläinsoluihin?

Correct! Wrong!

15. Miten geeni siirretään agrobakteeriin?

Correct! Wrong!

16. Miten DNA-paloja voidaan erotella toisistaan?

Correct! Wrong!

17. Mikä jalostusmuoto toimii kuin suuntaava luonnonvalinta?

Correct! Wrong!

18. Millä nimellä kutsutaan tilannetta, jossa heterotsygoottinen on elinvoimaisempi kuin homotsygootti?

Correct! Wrong!

19. Mikä on kromosomistomutaation muoto, jossa kromosomistot ovat peräisin samalta lajilta?

Correct! Wrong!

20. Miten geeninsiirron onnistuminen voidaan tarkastaa?

Correct! Wrong!

21. Mikä kasvihormoni edistää hedelmien kypsymistä?

Correct! Wrong!

22. Haploidiajalostusta harjoitetaan ...

Correct! Wrong!

23. Minkä nimisellä tekniikalla eläimiä kloonataan?

Correct! Wrong!

24. Millä menetelmällä eläintuotannon jalostusta ei tehosteta?

Correct! Wrong!

25. Missä eliössä geeniteknisien rokotteiden antigeenejä yleensä valmistetaan?

Correct! Wrong!

26. Mitä lääkettä käytetään fagiterapiassa?

Correct! Wrong!

27. Millä nimellä kutsutaan proteiinia, jota virustartunnan uhriksi joutuneet solut levittävät ympärilleen varoituksena?

Correct! Wrong!

28. Mikä kasvihormoni edistää itämistä?

Correct! Wrong!

29. Mikä seuraavista on tautimalli?

Correct! Wrong!

30. Mikä diagnoositutkimus on ollut olemassa jo ennen geenitekniikan kehittämistä?

Correct! Wrong!

31. Missä hoitomenetelmässä injektoidaan potilaaseen vektoreita?

Correct! Wrong!

32. Mikä seuraavista on täsmälääke?

Correct! Wrong!

33. Mikä seuraavista ihmisen tunnistetiedoista on varmin?

Correct! Wrong!

34. Missä tilanteissa DNA:n toistojaksojen selvittämistä ei käytetä?

Correct! Wrong!

35. Mitä käytetään eliölajien tunnistustamiseen?

Correct! Wrong!

36. Miten solut ohjelmoidaan lähes kaikkikykyisiksi kantasoluiksi solukorvaushoidossa?

Correct! Wrong!

37. Millä evoluutiovoimalla on ollut suomalaisen tautiperinnön muotoutumiseen vain vähäinen vaikutus?

Correct! Wrong!

38. Miten biokaasua syntyy?

Correct! Wrong!

39. Mikä biopolttoaineen tuottamistapa on ympäristölle haitallisin?

Correct! Wrong!

40. Isyystutkimuksessa verrataan äidin ja isän DNA:n toistojaksoja lapsen DNA-tunnisteeseen. Lapsen tunnisteet ...

Correct! Wrong!

Kurssi 5
Hmmm...
Ehkä kannattaisi vielä kerrata ennen koetta. Tsemppiä opiskeluun!
Hyvä!
Hyvin meni. Kertaa vielä väärin menneet asiat huolella, niin eiköhän se siitä 🙂
Hienoa!
Hienosti meni! Teikäläinenhän on aika lailla valmis kokeeseen 🙂