Kurssi 3

0%

1. Mikä seuraavista on valomikroskoopin etu?

Correct! Wrong!

2. Millä mikroskooppityypillä on paras suurennuskyky?

Correct! Wrong!

3. Mitä rypälesokeri on toiselta nimeltään?

Correct! Wrong!

4. Fosfolipideissä on kaksi osaa:

Correct! Wrong!

5. Mikä seuraavista vaatii energiaa?

Correct! Wrong!

6. Jos punasolu laitetaan väkevään suolaliuokseen ...

Correct! Wrong!

7. Mikä seuraavista ei vaikuta entsyymin aktiivisuuteen?

Correct! Wrong!

8. Mikä soluelin muodostaa tumasukkulat, jotka erottavat sisarkromatidit toisistaan?

Correct! Wrong!

9. Miten happimolekyylit kulkeutuvat solukalvon läpi?

Correct! Wrong!

10. Mikä seuraavista on energiaa vapauttava reaktio?

Correct! Wrong!

11. Mikä seuraavista ei vaikuta fotosynteesin tehokkuuteen?

Correct! Wrong!

12. Minkä niminen on kasvin perussolukko?

Correct! Wrong!

13. Mikä väite johtosolukosta pitää paikkansa?

Correct! Wrong!

14. Mikä seuraavista väitteistä pitää paikkaansa?

Correct! Wrong!

15. Minkä solusyklin vaiheen aikana perimä kahdentuu?

Correct! Wrong!

16. Missä mitoosin vaiheessa sisarkromatidit asettuvat solun keskelle jakotasoon?

Correct! Wrong!

17. Ihmisillä ...

Correct! Wrong!

18. Missä meioosin vaiheessa tapahtuu tekijäinvaihduntaa?

Correct! Wrong!

19. Meioosin lopputuloksena on ...

Correct! Wrong!

20. Missä mitoosin vaiheessa sisarkromatideista tulee sisarkromosomeja?

Correct! Wrong!

21. Mikä on tumajyväsen tehtävä?

Correct! Wrong!

22. Miten DNA-molekyylin emäkset pariutuvat?

Correct! Wrong!

23. Mitä eroa DNA:lla ja RNA:lla on?

Correct! Wrong!

24. Minkä niminen entsyymi rakentaa esiaste-RNA:n transkriptiossa?

Correct! Wrong!

25. Transkriptio onnistuu vain, kun ... sitoutuvat geenin säätelyalueelle.

Correct! Wrong!

26. Mikä on tutkimushaara, joka tutkii geenien toiminnan säätelijöitä, jotka voivat muuttua ympäristön vaikutuksesta ja ovat perinnöllisiä, mutta eivät muuta DNA:n emäsjärjestystä?

Correct! Wrong!

27. Mikä seuraavista RNA-tyypeistä osallistuu geenien säätelyyn?

Correct! Wrong!

28. Mitä proteiinisynteesin vaihetta esitumaisissa soluissa ei tapahdu?

Correct! Wrong!

29. Mikä on esiaste-RNA:n emäsjärjestys, jos mallijuosteena on ATTGAGT?

Correct! Wrong!

30. Mikä on jälkeläisten fenotyyppien lukusuhde, kun kaksi mendelistiseltä ominaisuudelta heterotsygoottia yksilöä risteytetään keskenään?

Correct! Wrong!

31. Mikä väitteistä ei pidä paikkaansa?

Correct! Wrong!

32. Mitokondriaalisessa periytymisessä ...

Correct! Wrong!

33. Mikä väite pitää paikkaansa polygeenisestä periytymisestä?

Correct! Wrong!

34. Mikä väite pitää paikkansa testiristeytyksessä?

Correct! Wrong!

35. Mikä seuraavista ei ole mutageeni?

Correct! Wrong!

36. Minkä niminen on geenimutaatio, jossa kodoni muuttuu lopetuskodoniksi lopettaen proteiinin valmistuksen ennen aikojaan?

Correct! Wrong!

37. Minkälaista kromosomistomutaatiotyyppiä edustaa Downin syndrooma?

Correct! Wrong!

38. Mikä muodostaa kytkentäryhmän?

Correct! Wrong!

39. Punaisen ja valkoisen ihmekukan risteytyksessä jälkeläiset ovat vaaleanpunaisia. Kyseessä on esimerkki ...

Correct! Wrong!

40. Ihmisen veriryhmien A- ja B-tekijät periytyvät ...

Correct! Wrong!

Kurssi 3
Hmm ...
Ehkä kannattaisi vielä kerrata ennen koetta. Tsemppiä opiskeluun!
Hyvä!
Hyvin meni. Kertaa vielä väärin menneet asiat huolella, niin eiköhän se siitä 🙂
Hienoa!
Hienosti meni! Teikäläinenhän on aika lailla valmis kokeeseen 🙂

Share your Results: