Kurssi 3 vaikeat tehtävät

0%

1. Jos eläinsolu laitetaan erittäin väkevään ruokasuolaliuokseen ... (yo syksy 2018)

Correct! Wrong!

2. Mitkä seuraavista solun rakenteista ovat kaksoiskalvollisia (ulkokalvo ja sisäkalvo)? (yo kevät 2019)

Correct! Wrong!

3. Autopolyploidialla tarkoitetaan, että ... (yo syksy 2018)

Correct! Wrong!

4. Minkä kokoinen on tyypillinen eukaryoottisolu? (lääk. pääsykoe 2019)

Correct! Wrong!

5. Entsyymin denaturoituessa sen ... (lääk. pääsykoe 2019)

Correct! Wrong!

6. Mikä seuraavista eläinsolun rakenteista on kooltaan pienin? (lääk. pääsykoe 2019)

Correct! Wrong!

7. Oheinen kaavio kuvaa DNA:n suhteellista määrää solun elämänkierron eli solusyklin eri vaiheissa. Mikä solusyklin vaihe on kyseessä kuvan kohdassa A? (lääk. pääsykoe 2019)

lääk. pääsykoe 2019
Correct! Wrong!

8. Oheinen kaavio kuvaa DNA:n suhteellista määrää solun elämänkierron eli solusyklin eri vaiheissa. Mitä tapahtuu kuvan kohdassa B? (lääk. pääsykoe 2019)

lääk. pääsykoe 2019
Correct! Wrong!

9. Solukierrossa (solusyklissä) voidaan erottaa neljä vaihetta: mitoottinen vaihe (M), DNA:n kahdentumisvaihe (S), kasvun vaihe (G1) ja valmistautuminen jakautumiseen (G2). Mikä yllä olevan kuvan neljästä sektorista vastaa kasvun vaihetta G1? (lääk. pääsykoe 2014)

lääk. pääsykoe 2014
Correct! Wrong!

10. Mikroskooppikuvat A-I esittävät solusylin vaiheita satunnaisessa järjestyksessä. Missä (yksi tai useampi) seuraavista vaihtoehdoista on mukana sekä solusyklin keskivaiheessa (metafaasi) että jälkivaiheessa (anafaasi) olevia soluja? (lääk. pääsykoe 2014)

lääk. pääsykoe 2014
Correct! Wrong!

11. Mikä seuraavista pätee tekijäinvaihdossa (crossing over)? (lääk. pääsykoe 2017)

Correct! Wrong!

12. Sukupuun perusteella sairaus periytyy ... (lääk. pääsykoe 2019)

lääk. pääsykoe 2019
Correct! Wrong!

13. Sukupuun III polven poika (kuvan numero 18) avioituu terveen serkkunsa (kuvan numero 27) kanssa. Serkun isällä on sama suvussa esiintyvä sairaus. Ketkä tämän avioparin lapsista sairastuvat? (lääk. pääsykoe 2019)

lääk. pääsykoe 2019
Correct! Wrong!

14. Sukupuun III polven tyttö (kuvan numero 25) sairastaa taudin vakavinta muotoa. Hän avioituu saman sairauden lievää muotoa sairastavan miehen kanssa. Heidän lapsistaan ... (lääk. pääsykoe 2019)

Correct! Wrong!

15. Sairaus periytyy sukupuun perusteella ... (lääk. pääsykoe 2018)

lääk. pääsykoe 2018
Correct! Wrong!

16. Sukupuun perusteella sairauden periytymismalli on ... (lääk. pääsykoe 2018)

lääk. pääsykoe 2018
Correct! Wrong!

17. Sukupuun perusteella miehen numero 18 (III sukupolvi) lapsista ... (lääk. pääsykoe 2018)

lääk. pääsykoe 2018
Correct! Wrong!

18. Millä todennäköisyydellä miehen numero 28 (IV sukupolvi) pojat sairastuvat, kun lasten äiti on sairas? Äidin äiti on terve. (lääk. pääsykoe 2018)

lääk. pääsykoe 2018
Correct! Wrong!

19. Mehiläisillä sukupuoli määräytyy eri tavalla kuin ihmisellä, koska ... (lääk. pääsykoe 2018)

Correct! Wrong!

20. Oheinen sukupuu esittää ABO-veriryhmän periytymistä. Mikä tai mitkä seuraavista henkilöistä ovat ABO-veriryhmätekijän suhteen homotsygootteja? (lääk. pääsykoe 2015)

lääk. pääsykoe 2015

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

21. Mikä seuraavista kromosomimutaatioista saa todennäköisimmin aikaan geeniperheen syntymisen? (lääk. pääsykoe 2017)

Correct! Wrong!

22. Mikä/mitkä seuraavista väitteistä pitävät paikkaansa? (lääk. pääsykoe 2015)

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Kurssi 3 vaikeat tehtävät
Hyvä!
Jos johonkin asiaan liittyvät kysymykset olivat erityisen vaikeita, kannattaa kerrata se uudestaan. Sitten kohti avoimia kysymyksiä!