Kurssi 2

0%

1. Mitä ekologia tutkii?

Correct! Wrong!

2. Lajien roolia elinympäristössään kutsutaan

Correct! Wrong!

3. Mikä seuraavista on bioottinen ympäristötekijä?

Correct! Wrong!

4. Siilit ja lepakot vaipuvat ...

Correct! Wrong!

5. Mikä seuraavista ei ole tiheydestä riippuva ympäristötekijä?

Correct! Wrong!

6. Mikä suhde on puulla ja sillä kasvavalla jäkälällä?

Correct! Wrong!

7. Mikä suhde on ihmisellä ja sen suolistossa elävällä K-vitamiinia tuottavalla bakteerilla?

Correct! Wrong!

8. Ympäristön kantokyky määrittää kasvun rajat ... kasvussa

Correct! Wrong!

9. Mikä seuraavista ei ole populaation kokoon vaikuttava tekijä?

Correct! Wrong!

10. Minkä metsäekosysteemin ominaislajeja ovat kuusi, mustikka ja sammal?

Correct! Wrong!

11. Minkälainen suhde kilpailusuhde on lajeille?

Correct! Wrong!

12. Mitkä/mikä eliöryhmä on ravintoketjun toisella trofiatasolla?

Correct! Wrong!

13. Metsäekosysteemeissä kekomuurahaiset ja Itämeressä sinisimpukat ovat ...

Correct! Wrong!

14. Millä seuraavista biomeista on runsasravinteisin maaperä?

Correct! Wrong!

15. Mikä seuraavista väitteistä ei pidä paikkaansa?

Correct! Wrong!

16. Mikä seuraavista väitteistä kuvaa kaupungin kasvillisuutta?

Correct! Wrong!

17. Mikä seuraavista laskukaavoista pitää paikkaansa?

Correct! Wrong!

18. Missä metsän sukkessiovaiheessa pioneerilajit ovat vallanneet alueen?

Correct! Wrong!

19. Mikä seuraavista ei ole kasvihuonekaasu?

Correct! Wrong!

20. Mikä seuraavista on merkittävin kasvuhuonepäätöjen aiheuttaja?

Correct! Wrong!

21. Mitä tarkoittaa denitrifikaatio?

Correct! Wrong!

22. Mikä seuraavista on rehevöitymisen seuraus?

Correct! Wrong!

23. Mikä seuraavista ei ole ilmastonmuutoksen seuraus?

Correct! Wrong!

24. Mikä yhdiste ei aiheuta happamoitumista?

Correct! Wrong!

25. Mitä harsuuntuminen tarkoittaa?

Correct! Wrong!

26. Miten pistekuormitusta voidaan vähentää?

Correct! Wrong!

27. Mikä seuraavista on elohopean vaikutus elimistössä?

Correct! Wrong!

28. Mikä on luontoon kulkeutuneen lyijyn alkuperä?

Correct! Wrong!

29. Mitä käytetään metsissä bioindikaattoreina?

Correct! Wrong!

30. Mikä seuraavista toimista ei vähennä hapamoitumista?

Correct! Wrong!

31. Mitä ultraviolettisäteily on?

Correct! Wrong!

32. Mikä seuraavista yhdisteistä ohentaa otsonikerrosta?

Correct! Wrong!

33. Mikä ympäristömyrkky aiheuttaa lisääntymiskyvyn heikkenemistä sekä sisäelinvaurioita?

Correct! Wrong!

34. Mikä seuraavista tekijöistä ei uhkaa koralliriuttoja?

Correct! Wrong!

35. Mikä seuraavista ei ole tärkeä lajien sukupuuttoja aiheuttavat tekijä?

Correct! Wrong!

36. Mihin ekosysteemipalveluluokkaan luokitellaan pohjaveden muodostus?

Correct! Wrong!

37. Laji, jonka suojelu turvaa myös muiden samassa elinympäristössä elävien lajien säilymisen, on ...

Correct! Wrong!

38. Mikä seuraavista ei ole sukupuutolle altistava tekijä?

Correct! Wrong!

39. Mikä seuraavista termeistä kuvaa maa- ja vesialuetta, joka tarvitaan yhden ihmisen kuluttaman ravinnon, materiaalien ja energian tuottamiseen sekä syntyneiden jätteiden käsittelyyn?

Correct! Wrong!

40. Mikä seuraavista ei paranna ekotehokkuutta?

Correct! Wrong!

Kurssi 2
Hmm...
Ehkä kannattaa kerrata ennen koetta vielä lisää
Hyvä!
Osaat selvästikin kurssin 2 asiat hyvin! Jatka samaan malliin 🙂
Hienoa!
Osaat kurssi 2 jo todella hyvin! Voit mennä kokeeseen hyvillä mielin 🙂

Share your Results: