Kestävä kehitys

1. Mikä seuraavista ei ole kestävän kehityksen ulottuvuus?

Correct! Wrong!

2. Mikä seuraavista termeistä kuvaa maa- ja vesialuetta, joka tarvitaan yhden ihmisen kuluttaman ravinnon, materiaalien ja energian tuottamiseen sekä syntyneiden jätteiden käsittelyyn?

Correct! Wrong!

3. Mikä seuraavista ei paranna ekotehokkuutta?

Correct! Wrong!