Kaupunkiekologia

1. Mikä seuraavista väitteistä ei pidä paikkaansa?

Correct! Wrong!

2. Mikä seuraavista väitteistä kuvaa kaupungin kasvillisuutta?

Correct! Wrong!

3. Mikä seuraavista väitteistä ei kuvaa kaupungin eläimistöä?

Correct! Wrong!