Jalostus

1. Mikä jalostusmuoto toimii kuin suuntaava luonnonvalinta?

Correct! Wrong!

2. Millä nimellä kutsutaan tilannetta, jossa heterotsygoottinen on elinvoimaisempi kuin homotsygootti?

Correct! Wrong!

3. Mikä on kromosomistomutaation muoto, jossa kromosomistot ovat peräisin samalta lajilta?

Correct! Wrong!

4. Millä menetelmällä eläintuotannon jalostusta ei tehosteta?

Correct! Wrong!

5. Mikä jalostuksen menetelmä on kyseessä, kun jalostuseläimet risteytetään niiden perimän sisältävien tietojen mukaan?

Correct! Wrong!