Ilmastonmuutos

1. Mikä seuraavista väitteistä ei pidä paikkaansa?

Correct! Wrong!

2. Mikä seuraavista ei ole kasvihuonekaasu?

Correct! Wrong!

3. Mikä seuraavista on merkittävin kasvuhuonepäätöjen aiheuttaja?

Correct! Wrong!

4. Mikä seuraavista ei ole ilmastonmuutoksen seuraus?

Correct! Wrong!

5. Miten ilmastonmuutosta voidaan hillitä?

Correct! Wrong!