harjoituskoe 1 monivalintatehtävät

1. Mitä ominaisuuksia kaikilla yksisoluisilla eliöillä on?

Correct! Wrong!

2. Milloin energiaa vapautuu solussa?

Correct! Wrong!

3. Mikä on luonnonvalinnan ehdoton edellytys?

Correct! Wrong!

4. Mihin pääjaksoon kuvan organismi kuuluu?

Correct! Wrong!

5. Mikä ilmaston lämpenemisen vaikutus arktisella alueella lisää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta entisestään?

Correct! Wrong!

6. Mitkä seuraavista ovat kasvihuonekaasuja?

Correct! Wrong!

7. Mitä tapahtuu entsyymin katalysoimassa reaktiossa, kun substraattipitoisuutta lisätään?

Correct! Wrong!

8. Immunoglobuliini G (IgG) on vasta-aine, joka koostuu laskostuneista polypeptideistä ja hiilihydraattiryhmästä. Mikä proteiinin rakennetaso kuvaa immunoglobuliinin yhden polypeptidin kolmiulotteista rakennetta?

Correct! Wrong!

9. Mitä eroa esitumaisilla ja aitotumaisilla soluilla on?

Correct! Wrong!

10. Mikä solusyklin vaihe kestää yleensä pisimpään?

Correct! Wrong!

11. Mitä tapahtuu välivaiheen aikana?

Correct! Wrong!

12. Milloin homologiset kromosomiparit erkanevat toisistaan meioosissa?

Correct! Wrong!

13. Jos A-veriryhmän isä ja B-veriryhmän äiti saavat lapsen, mikä on todennäköisyys sille, että lapsen veriryhmä on O?

Correct! Wrong!

14. Mikä seuraavista ominaisuuksista edustaa ihmisissä polygeenistä periytymistä?

Correct! Wrong!

15. Mikä seuraavista on yksi karyotyypityksen vaiheista?

Correct! Wrong!

16. Paksusuolen pisimmän osan nimi on koolon. Mikä on koolonin tehtävä?

Correct! Wrong!

17. Miksi ravinteet kulkeutuvat vereen?

Correct! Wrong!

18. Minkä hormonin konsentraatiopitoisuuden nousu aiheuttaa ovulaation?

Correct! Wrong!

19. Mistä bakteerin lähetti-RNA koostuu heti transkription jälkeen?

Correct! Wrong!

20. Mihin laktaasientsyymiä voidaan käyttää?

Correct! Wrong!

harjoituskoe 1 monivalintatehtävät
Pistemääräsi monivalintatehtävästä