Geenitekniikka jalostuksessa

1. Mikä kasvihormoni edistää hedelmien kypsymistä?

Correct! Wrong!

2. Haploidiajalostusta harjoitetaan ...

Correct! Wrong!

3. Minkä nimisellä tekniikalla eläimiä kloonataan?

Correct! Wrong!

4. Mikä kasvihormoni edistää itämistä?

Correct! Wrong!

5. Miten haploidisesta kasvista saadaan diploidinen?

Correct! Wrong!