Geenitekniikka

1. Minkä nimistä entsyymiä käytetään crispr-tekniikassa?

Correct! Wrong!

2. Minkä nimisessä menetelmässä käytetään plasmideja?

Correct! Wrong!

3. Minkä nimistä entsyymiä käytetään PCR-menetelmässä?

Correct! Wrong!

4. Miten DNA-paloja voidaan erotella toisistaan?

Correct! Wrong!

5. Millä tekniikalla geenejä ja alleeleja ei voi tunnistaa?

Correct! Wrong!