Ekosysteemit ja biomit

1. Mikä seuraavista ei ole järviekosysteemin nimi?

Correct! Wrong!

2. Minkä metsäekosysteemin ominaislajeja ovat kuusi, mustikka ja sammal?

Correct! Wrong!

3. Mikä seuraavista suoekosysteemeistä on runsasravinteinen, puuton avosuo?

Correct! Wrong!

4. Suota, jossa on ikiroutaisia turvekumpuja, kutsutaan ...

Correct! Wrong!

5. Millä seuraavista biomeista on runsasravinteisin maaperä?

Correct! Wrong!