Ekosysteemipalvelut ja ympäristönsuojelu

1. Mihin ekosysteemipalveluluokkaan luokitellaan pohjaveden muodostus?

Correct! Wrong!

2. Mikä seuraavista olisi ihanteellinen luonnonsuojelualueelle?

Correct! Wrong!

3. Laji, jonka suojelu turvaa myös muiden samassa elinympäristössä elävien lajien säilymisen, on ...

Correct! Wrong!

4. Mikä seuraavista ei ole etäsuojelua?

Correct! Wrong!

5. Mikä seuraavista ei ole ekosysteemipalveluiden kategoria?

Correct! Wrong!