Ekologinen tutkimus

1. Mitä ekologia tutkii?

Correct! Wrong!

2. Ekologisen tutkimuksen tasot ovat pienimmästä suurimpaan ovat ...

Correct! Wrong!

3. Lajien roolia elinympäristössään kutsutaan

Correct! Wrong!