DNA ja geenit

1. Miten DNA-molekyylin emäkset pariutuvat?

Correct! Wrong!

2. Mikä molekyyli toimii DNA:n ja ribosomin välillä "viestinviejänä"?

Correct! Wrong!

3. Mikä seuraavista ei ole proteiini?

Correct! Wrong!