Biodiversiteettikato

1. Mikä seuraavista ei ole trooppisen sademetsän tyypillinen ominaispiirre?

Correct! Wrong!

2. Mikä seuraavista tekijöistä ei uhkaa koralliriuttoja?

Correct! Wrong!

3. Mikä seuraavista ei ole tärkeä lajien sukupuuttoja aiheuttavat tekijä?

Correct! Wrong!

4. Mikä seuraavista Suomen ekosysteemeistä on uhanalaisin?

Correct! Wrong!

5. Mikä seuraavista ei ole sukupuutolle altistava tekijä?

Correct! Wrong!