Aitotumaisen solun rakenne

1. Mikä seuraavista soluelimistä valmistaa proteiineja?

Correct! Wrong!

2. Mikä on kasvisolussa olevan soluelimen nimi, joka muokkaa ja kuljettaa proteiineja oikeille paikoille?

Correct! Wrong!

3. Mitä soluelintä kasvisoluilla ei ole?

Correct! Wrong!

4. Mitä soluelintä eläinsoluilla ei ole?

Correct! Wrong!

5. Mikä soluelimistä osallistuu aineiden hajotukseen entsyymeillä?

Correct! Wrong!